WHITE GUIDE: Har du, eller känner du till en idé som kan göra restauranger mer cirkulära och hållbara, och som kan snabba på utvecklingen mot ett sundare matsystem? Skicka in förslag till hållbarhetspriset 100% Cirkulärt 2022 med chans till sex månaders innovationsstöd och coaching för att förverkliga idén.

Foto: Martin Berg
På bilden: Klara Hansson, Modellodlingen i Angered, en av förra årets vinnare. 

Alla inom restaurang, bar, bageri och café i hela Sverige är välkomna att ansöka. Vi välkomnar nya idéer såväl som redan pågående projekt.

Kriterier för att få priset är att idén ska…

 • … bidra till att resurser tas tillvara på ett bättre sätt.
 • … kunna växa i storlek.
 • … kunna bli lönsam.
 • … göra konkret, mätbar, nytta.
 • … ha potential att spridas och på så sätt påverka fler restauranger och andra delar av matsystemet.

Beskriv idén med maximalt 3 000 tecken (cirka en A4-sida), gärna med hjälp av följande frågor:

 • Vad handlar idén om, vem riktar den sig till och varför behövs den?
 • Hur beskrivs idéns vision och målbild?
 • Vad är hållbart med idén?
 • Har idén potential att spridas och involvera andra i branschen?
 • Vilkas medverkan behövs och vad krävs för att idén ska förverkligas?
 • Är resultaten mätbara?
 • När kan idén vara förverkligad?
 • På vilket sätt kommer restaurangvärlden bli mer hållbar och cirkulär om idén förverkligas fullt ut?

Mejla direkt till circular@whiteguide.com så snart som möjligt med kontaktinformation till de som står bakom idén. Ansökan är öppen fram till den 10 oktober 2022.

Varmt välkommen med förslag!

Juryn utvärderar idéerna och presenterar nominerade och pristagare i november 2022.

Juryn består av nytänkande kockar och initierade hållbarhetsexperter med gedigna kunskaper inom cirkulär ekonomi och gastronomi. Per Styregård – juryns ordförande, skribent på White Guide, DI Weekend och ICON. Stefan Dufva – Business Development Manager på Stockholm Gas. Viktoria Roos – ledare för öppen innovation på Electrolux Professional. Ulrika Brydling – kock och hållbarhetsexpert. Sofia B Olsson – Restaurang Vrå, utsedd till Årets Hållbara Innovatör 2018. Johan Gottberg – Årets hållbara kock 2014, grundare av Restauranglabbet, K-märkt samt konsult inom hållbarhet. Ingela Wickman Bois – rådgivare strategi cirkulär affärsutveckling och innovation, Exeter Executive Business School och Ellen MacArthur Foundation. Jens Thulin, nötköttsbonde på Vismarlövsgården och medgrundare av digitala marknadsplatsen Mylla Mat. Anna Henning Moberg, ansvarig för projektutveckling vid Torsåker gård, Axfoundation.

100% Cirkulärt är ett framtidsinriktat hållbarhetspris som uppmärksammar och stöttar förnyelseprojekt från idé till verklighet under sex månader. Lärdomarna från projekten följs upp och sprids i syfte att inspirera restauranger till omställning till den cirkulära ekonomin. Hållbarhetspriset instiftades 2016 av White Guide på initiativ av Stockholm Gas. Priset utvecklas vidare till ett innovationsprogram i samarbete med Electrolux Professional, Martin & Servera och representanter från näringsliv, akademi och organisationer som Axfoundation, Generation Waste, Good Food Capital, Restaurangakademien, RISE, Sveaskog och Vasakronan.

Läs mer:

• White Guide söker idéer för en cirkulär restaurangnäring, 18 juni 2022
• White Guide presenterar vinnarna i 100% Cirkulärt 2021, 9 december 2021
• White Guide presenterar vinnarna i 100% Cirkulärt 2020, 15 december 2020

Mer läsning