Partners

Tillsammans med engagerade samarbetspartners skapar White Guide initiativ för att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom restaurangnäringen – och guidar samtidigt till landets mest inspirerande mat- och dryckesupplevelser.

Vill du, ditt företag eller din organisation tillsammans med oss ta nya initiativ för den gastronomiska utvecklingen i Sverige? Hör av dig till Frida Rönnlund – frida@whiteguide.com eller 070 899 96 86

Initiativ
100% Cirkulärt är ett framtidsinriktat hållbarhetspris som aktivt uppmärksammar, stöttar och coachar förnyelseprojekt från idé till förverkligande – på bara sex månader. Lärdomarna från projekten följs upp och sprids i syfte att inspirera fler restauranger till nytänkande och omställning till den cirkulära ekonomin. Priset instiftades av White Guide 2016 på initiativ av Stockholm Gas och utvecklas vidare i samarbete med Electrolux Professional och The Absolut Company i samarbete med representanter från forsknings- och utbildningssektorn. 
 

Samarbetspartners