Danmarks Fiskeriforening arbejder for et fiskerierhverv i balance. Fordi fremtidens fiskeri skal være mangfoldigt og med plads til store og små fartøjer. Hvor nye generationer kommer til og udvikler erhvervet. Hvor havmiljø og bæredygtighed går hånd i hånd med en fiskeripolitik, som giver plads til et dynamisk fiskerierhverv.

Danmark er en stolt fiskerination, og danske fiskere afleverer årligt over 500.000 tons fisk i fiskerihavnene til konsum og forarbejdning. Det er fisk af høj kvalitet fra velforvaltede fiskerier. Dansk fiskeri er meget alsidigt, men fælles er, at fiskerierne er baseret på en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, et sundt og rent havmiljø, gode rammevilkår og sociale forhold samt høj sikkerhed til havs. Dét har Danmarks Fiskeriforening og de danske fiskere arbejdet for i mange år.

Sociale forhold i verdensklasse

Fiskeriet har gennem tiden spillet en afgørende rolle for de danske kystsamfund. Det har været med til at danne livsgrundlaget for mange familier med arbejdspladser i både primærerhvervet, forarbejdnings- eller følgeindustrien. Fiskeriet bidrager dermed til både fællesskabsfølelsen og den fortsatte udvikling i de små kystnære samfund.

Livet som fisker har dog gennem tiden været forbundet med risiko, og arbejdsvilkårene var mildest talt kummerlige for bare 30-40 år siden. Det er der siden blevet rettet godt og grundigt op på med en gennemgribende fornyelse af fiskeflåden, og fokus på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og især mulighed for uddannelse samt videreuddannelse har i mange år været prioriteret højt hos Danmarks Fiskeriforening.

Danmark ligger helt i front, hvad angår social bæredygtighed med høj organisationsgrad og overenskomstdækning. Den danske model er anerkendt og respekteret i hele verden. Vores arbejdsmarked hviler på kollektive aftaler, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Det gælder også i dansk fiskeri, hvor der samarbejdes med fagbevægelsen, og alle fartøjer under Danmarks Fiskeriforening er omfattet af overenskomster. I fællesskab løfter dansk fiskeri Danmark op i den absolutte verdenselite indenfor arbejdsmiljø, rekruttering og uddannelse.

Danmarks Fiskeriforening er også meget involveret i fiskeriuddannelsen i Thyborøn, og ansætter som den eneste brancheorganisation alle lærlinge og garanterer, at man som ung under uddannelse altid kan få en praktikplads på et fartøj. Dermed skal man ikke være bekymret for, at der ikke er praktikpladser nok til alle. Den model er man stolt af i Danmarks Fiskeriforening.

Danske fiskerier er bæredygtighedscertificeret

Danmarks Fiskeriforening har i over ti år arbejdet for at bæredygtighedscertificere danske fiskerier under det blå MSC-mærke (Marine Stewardship Council). MSC er den mest anerkendte globale mærkningsordning for fiskeri. MSC blev grundlagt i 1997 af WWF og fødevaregiganten Unilever, men har siden 1999 været en uafhængig organisation.

MSC arbejder med tre principper, som uafhængige eksperter vurderer og scorer fiskeriet op imod for, at et fiskeri kan opnå certificering. De tre principper ser på, om bestandene udnyttes på en bæredygtig måde, hvilke påvirkninger fiskeriet har på andre arter og økosystemer, og om fiskeriet forvaltes forsvarligt. Processen kan tage op til to år, og selv efter certificering af et fiskeri genbesøges data fra fiskeriet på årlig basis. Det er derfor heller ikke nogen lille opgave, som

Danmarks Fiskeriforening og de danske fiskere har sat sig for. De mange års arbejde betyder, at danske fiskere i dag kan lande deres fisk med det blå MSC-mærke, hvad end de fisker muslinger i Limfjorden, rejer i Skagerrak, jomfruhummer i Kattegat eller rødspætter i Nordsøen.

Det er en indsats, som vi i Danmark kan være stolte af, da fiskerne har gjort en ekstra indsats og arbejdet for internationale forvaltningsplaner og bedre dataindsamling samt har lagt deres fiskerier åbent frem, så gennemsigtighed i fiskeriet er sikret.

Om MSC-mærket

Med MSC-mærket er du sikker på:

– At dine fisk og skaldyr kommer fra et bæredygtigt fiskeri hvor der kun tages fra sunde fiskebestande

– At der bliver passet på, at omkringliggende økosystemer ikke tager varig skade

– At fiskeriet er velforvaltet

Om Dansk Fiskeriforening

– Danmarks Fiskeriforening repræsenterer ca. 675 fartøjer

– Sammen med Danmarks Pelagisk Producentorganisation, der repræsenterer 12 fartøjer, udgør vores medlemmers landinger ca. 97 pct. af alle danske landinger

– Ca. halvdelen af vores medlemsfartøjer er garnfartøjer, mens ca. 35 pct. er trawlfartøjer og 5 pct. er muslingefartøjer

Læs mere på:

https://fiskeriforening.dk/

https://www.msc.org/dk

Read more