WHITE GUIDE: Har du en idé som gör restauranger mer cirkulära och hållbara, och som kan snabba på utvecklingen mot ett sundare matsystem i samhället? Nu är det dags att skicka in ditt förslag till White Guides och Stockholm Gas hållbarhetspris 100% Cirkulärt med chans till innovationsstöd för att få idén förverkligad under våren 2021. Alla i branschen kan söka.

Idéer tas emot i tre kategorier:
1. Innovation
2. Helhetsgrepp
3. Gästupplevelse

Kriterier som juryn kommer att bedöma idéerna utifrån:

 • Innovation
  Helt nya, tidigare oprövade idéer med potential att lösa olika hållbarhetsutmaningar och öka takten i utvecklingen mot en mer cirkulär restaurangnäring.

  – Nytänk (graden av innovation)
  – Relevans för restaurangnäringen
  – Påverkan på matsystemet i stort
  – Potential att öka takten i omställningen
  – Personlighet (hur väl restaurangen hittat ett eget uttryck och speglat sitt varumärke)

  Priset 100 Cirkulärt – Innovation delas ut i samarbete med inkubatorn Ideon Innovation i Lund genom ett innovations- och utvecklingsstöd med coachning under sex månader.
   
 • Helhetsgrepp på hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social

  – Idéer som tar ett helhetsgrepp på verksamhetens hållbarhetsarbete.
  – Relevans och styrka i alla tre dimensioner av hållbarhet
  – Bidrag till hållbar samhällsnytta
  – Potential att öka takten i förändringsarbetet

  Priset 100 Cirkulärt – Helhetsgrepp delas ut i samarbete RISE Research Institutes of Sweden genom ett innovations- och utvecklingsstöd bestående av coachning under sex månader. I stödet ingår även möjlighet att medverka eller besöka RISEs evenemang samt tillgång till kontaktnät och guidning inom dem.
   
 • Gästupplevelse
  Idéer med mål att utveckla helhetsupplevelsen och relationen till gästerna och deras engagemang.

  – Unik upplevelsekvalitet
  – Grad av relevans för kunden i gästupplevelsen
  – Värde för pengarna
  – Kontinuitet (ger förslaget samma gästupplevelse oavsett tidpunkt)

  Priset 100 Cirkulärt – Gästupplevelse delas ut i samarbete med Restaurangakademien genom ett innovations- och utvecklingsstöd i form av praktik med coachning under en tvåveckorsperiod våren 2021. Praktikplats/coachning anpassas efter pristagarens behov.

Hur går det till att nominera?
– Presentera idén i en kort video på max 2 minuter eller en text på max 2 000 tecken inklusive blanksteg. Det räcker att spela in med mobilkamera (välj liggande format). Du kan nominera fler idéer i de olika kategorierna.

Vad ska presentationen innehålla?
– Ange vilken/vilka kategorier din idé gäller. Beskriv idén kort och ange vision och målbild, gärna med hjälp av efterföljande frågor.

– Vad handlar idén om? Är den mätbar? Vem riktar den sig till? Har idén potential att spridas och involvera andra i branschen? Varför behövs den? När kan den vara förverkligad? Vilkas medverkan behövs och vad krävs mer för att idén ska förverkligas?

– På vilket sätt kommer restaurangvärlden i framtiden bli mer hållbar och cirkulär om du vinner priset och får tillfälle att utveckla idén?

Vart skickas nomineringarna?
– Söka kan du göra antingen med ett brev eller en inspelad mobilvideo. Skicka in till hundraprocent@whiteguide.se med rubriken ”100% cirkulärt” senast den 22 oktober 2020. Bifoga din video eller ditt textdokument. Om filen är för stor, skicka den istället via wetransfer eller sprend till samma mejladress som ovan. Glöm inte skriva ditt namn och kontaktinformation.

Varmt välkommen med din idé!

Mer om 100% Cirkulärt hittar du här.

Kontaktpersoner:
Ami Hovstadius, 0709-99 45 00, ami@hovstadius.com
Per Styregård, 0707-77 66 78, per@styregard.com

100% Cirkulärt Jury:
Melanie Sjögren – hållbarhetsansvarig på Stockholm Gas, Per Styregård – journalist på White Guide och 12 Forward, DI Weekend och ICON Magazine. Ulrika Brydling – kock och hållbarhetsexpert som driver Brydlings och restaurang Bro Park. Emma Andersson – sommelier och vd på Hörte Brygga. Sofia B Olsson – driver restaurang Vrå i Göteborg, utsedd till Årets Hållbara Innovatör 2018 av nätverket Hållbara Restauranger. Fredrik Johnsson – f d ägare och köksmästare på restaurang Volt i Stockholm och ordförande i Exceptionell Råvara. Johan Gottberg – grundare av Restauranglabbet samt konsult med kreativt kaos som verktyg för att skapa ökad hållbarhet och långsiktiga förändringar.

100% Cirkulärt Advisory Board:
Rune Kalf Hansen, Kalf & Hansen, pristagare 100% Cirkulärt 18/19. Paul Svensson, Fotografiska och Paul Taylor Lanthandel, inspirerar till en grön matfilosofi och hyllar växtriket genom att sätta det gröna i centrum, Emma Troedsson, affärsutvecklare Ideon Innovation i Lund. Emma Holtz, Director, Sustainable Consumption and Production, Agriculture and Food, RISE Research Institutes of Sweden och Lina Andersson Fasth, ansvarig för innovationsprojekt måltid. Ulrika Karlsson, kreativ ledare Restaurangakademiens utbildningar dryck och matsalsarbete. Nidal Kersh, Falafelbaren, foodtruck-aktivist. Dheeraj Singh, Indian Street Food med hållbarhetsinriktning. Advisory Board kompletteras löpande med specifik kompetens vid behov beroende på idéernas karaktär under juryarbetet.

100% Cirkulärt är ett innovationsprogram som aktivt uppmärksammar, stöttar och coachar tre konkreta förnyelseprojekt från idé till verklighet inom sex månader. Lärdomarna från projektet följs upp och sprids i syfte att inspirera fler restauranger till nytänkande och omställning mot den cirkulära ekonomin. Dessutom ska konsumenterna engageras i samma riktning genom inspirerande redaktionell bevakning. Innovationsprogrammet bygger vidare på hållbarhetspriset 100% Cirkulärt som instiftades av White Guide 2016 på initiativ av Stockholm Gas. Programmet utvecklas av White Guide och Stockholm Gas i samarbete med Ideon Innovation, RISE Sveriges forskningsinstitut, Restaurangakademien och andra samarbetspartners.

Mer läsning