En KRAV-certifierad restaurang är en viktig länk i KRAVs arbete med att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel eftersom restaurangen underlättar för sina kunder att göra medvetna val. Restaurangerna agerar också ansvarsfullt genom att ställa höga krav vid inköp av exempelvis rengöringsmedel och el, inte bara i val av sina råvaror.

Läs vidare här

Vi använder cookies för att bättre anpassa din upplevelse.Läs mer om cookies